Členství v klubu

Jak se stát členem?

Pokud se rozhodnete stát členem, kontaktujte člena, který má přijímání nováčků na starost. Ten s Vámi vyplní přihlášku, řekne Vám, kam zaslat členský poplatek, vysvětlí Vám základy fungování klubu a předá Vám “startovní balíček” s podrobnějšími informacemi. Podle stanov Toastmasters International se členem klubu formálně stanete až po odhlasování klubovou radou a zaplacení členského poplatku.

 

Jaká je výše členského poplatku?

Momentálně není členství v klubu zpoplatněno jinak než symbolickými 40 Kč za setkání, které jsou využity na pronájem prostor a pomůcky. Nikdo z členů klubu není za svou práci pro klub nijak placen.

PŘIJĎ ZAPRACOVAT NA SVÉM PROJEVU

Začínáme znovu po prázdninách!

Každou středu od 18:00
liché týdny - česky
sudé týdny - anglicky (aktuálně zrušeno) 

Kampus Palace Ostrava - 6. patro
Smetanovo nám. 3116/10, 702 00

Program příštího setkání

Zde

Toastmasters Ostrava