Zbavte se trémy z prezentací

klub české a anglické rétoriky a leadershipu
R

Učení se praxí a zkoušením

R

Umění vést lidi a plánovat

R

Odbourání strachu či trémy z vystupování

R

Pilování prezentačních dovedností

 
R

Zlepšení úrovně angličtiny

 

“Když se učíte tančit, nestačí znát teorii a jednou si zatančit s mistrem, ale je potřeba dlouhodobě trénovat a pilovat každý krok. Stejné je to i s řečněním, a proto jsme tady,”

Marin Hruzík, člen Toastmasters Ostrava

PŘIJĎ ZAPRACOVAT NA SVÉM PROJEVU

Každou středu od 18:00
liché týdny - česky
sudé týdny - anglicky

Kampus Palace Ostrava - 6. patro
Smetanovo nám. 3116/10, 702 00

Program příštího setkání

Zde

Toastmasters Ostrava